(...) pierwsza, najbliższa przepaści owca odłączyła się od innych i runęła w rozpadlinę. Za jej przykładem poszła większa część trzody.

Marta Ostenso